+45 60 13 13 03 support@netraket.dk

Logo

Dette aftryk blev senest opdateret den 30. Aug 2023.

Ejeren af dette websted er:

NetRaket ApS ApS
Riegelsvej 12
7000 Fredericia
Danmark
E-mail: kd.tekarten@troppus
Telefonnummer: +4570604011
VAT ID: DK42035386

Den/de lovlige repræsentant(er) for NetRaket ApS ApS:

Henrik Lange Bendixen

1. Generel

1.1 Vi er registreret på CVR Registeret under licens- eller registreringsnummeret:

42035386

1.2 I overensstemmelse med forordningen om online tvistbilæggelse i forbrugeranliggender (ODR-forordningen):

Vi vil gerne informere dig om forbrugernes mulighed for at indgive klager til Europa-Kommissionens online platform til bilæggelse af tvister, som findes på følgende URL: ec.europa.eu/odr

Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

2. Følgende oplysninger er obligatoriske i henhold til tysk lov.